Beredskap for dagligvarebransjen 

Ekstremværet Hans, åpnet manges øyne for å etablere avtaler med beredskapsbedrifter. Vi har i lengre tid planlagt en tjeneste for dagligvare bransjen. Nå fikk vi prøvd den i praksis.
Vi har justert internt planverk, etablert samarbeid med elektroinstallatør, samt skaffet samarbeidspartnere på flere tjenesteområder.

Vi utarbeider nå planverk for spesifikke butikker, som av en eller annen grunn har større risiko for strømutfall og skader som en følge av ekstremvær.
Nå er vi langt bedre forberedt, er deres butikker det?   

Løsninger for dagligvare bransjen

Strømutfall 

Et bortfall av strøm over tid, kan bli kostbart, det kan generere svært mye ekstra arbeid. På det sentrale Østlandet, deler av Viken og Innlandet har vi nå etablert en beredskapsordning.

Vi har løsninger

Vi har nå løsninger som sikrer normaldrift for de fleste dagligvare butikker. Uansett årsak til bortfall av strøm.
Ta kontakt, for 

En total beredskaps løsning for butikker

Vi har en bred beredskapsløsning for dagligvare bransjen. Vannskader, kloakk og luktproblematikk med mer.

Beredskapsplanverk for den enkelte butikk

Sammen med ansvarlig for butikken, har vi utarbeidet et særskilt planverk, for den enkelte butikk. Med butikksjefens anbefalinger, er det utarbeidet et detaljert planverk, for ulike hendelser. Slike planverk er vanlig i mange bransjer. Med et planverk, sparer man både tid og ressursbehov ved hendelser. Det kan ha en stor økonomisk fordel, samt at det fordeler arbeidsoppgaver når uhellet er ute. 
Med en beredskapsplan, vet både butikkens ledelse og vi som tjeneste leverandør, hvor stort aggregat vi trenger å ta med oss. Det sikrer verdier, på en best mulig måte.

Montering av nødstrømkontakt.

Vi kan nå montere et eksternt tilkoblingspunkt, slik at vi kan sette strøm på hele butikken. Alternativt vil man kunne sette et punkt slik at det sentrale kjøleanlegget i hver butikk blir operativt. Endekjølere, mineralvannskap og andre kritiske funksjoner kan da strømsettes separat.