Miljøinnovasjon i praksis

Samarbeidet er innovative i måten vi håndterer akutte forurensninger på. Spesielt generelle grunnforurensninger og forurensninger i åpne vannkilder, men også avløpsforurensninger.
Vi har spesial konstruert et mobilt vannrenseanlegg, vi har produkter tilgjengelig for bruk til å fjerne forurensningen der den ligger, uten maskinelle tiltak. Vi setter fokus på tre punkter i alle hendelser vi er involvert i, dette er.
- Alment akseptabelt.
- Redusere avfallet etter en hendelse til et absolutt minimum.
- Best mulig kostnytte for oppdragsgiver.

Nå skal vi delta i et forskningsprosjekt.
Sammen med Aquateam, et selskap under etablering og annen forskningsinstitusjon, skal vi nå finne prem til morgendagens metoder å håndtere akutte forurensninger. 
Link til siden om forskningsprosjektet vil bli lagt ut her, når det blir klart tidlig i 2024.

Det har vært gjort forsøk og gjennomføringer med ulike produkter, hvor de aller fleste produktene har hatt en sammensetning som er basert på kjemiske resepter, eller består av lette hydrokarbonforbindelser, men som blir markedsført som miljøvennlige.
Imidlertid har man nå tilgang til et produkt som ikke har kjemiske forbindelser og som ikke bare løser opp hydrokarbonene. Produktet inneholder næringsstoffer til de stedlige mikroorganismene, som finnes i alle grunnmasser og vannkilder, samt bestanddeler (biosurfaktanter) som kutter opp hydrokarbonkjedene.
Det første som skjer etter påføring er at forurensningen blir de-toksikert  (gjort ikke giftig) , avgassing stopper etter få minutter, oljen vil heller ikke feste seg til planter og vannlevende dyr, grunnmasser eller andre faste installasjoner.

Videre gjør produktet at forurensningen tilgjengeliggjøres for stedlige organismer. Biostimullering er rett å slett å hjelpe moder jord, med å selv bryte ned forurensningen.
Naturen hadde selv brukt flere tiår på å bryte ned hydrokarbonene. Vi akselererer denne prosessen til kun å ta uker å eller noen måneder, avhengig av utslippets omfang. Når stedlige organismer får tilgang på næringsstoffene i produktet, begynner en svært rask formering av stedlig organismer. Når det ikke lenger er næringsstoffer, å spise, for organismene begynner de å spise på forurensningen. 
Ved store forurensninger, vil man påføre produktet i flere omganger. Konsentrert produkt blandes inn i vann med kun 2 -4% avhengig av type forurensning, temperatur, samt en del andre forutsetninger.

Kostnader ved biostimulering

Å Biostimullere er uten sammenligning den mest økonomisk fordelaktige metoden å løse et utslipp på. Ofte er metoden rimeligere, enn kostnadene deponier skal ha for mottak av forurensede masser. Vi har eksempel på at kostnadene ved å Biostimulere, tilsvarte 12% av tradisjonelle metoder (graving, transport av forurensede masser og tilbakefylle rene masser).