Her kan du lese om hva som skiller oss fra mange andre aktører 

www.0200.no er et samarbeidsprosjekt mellom ulike juridiske selvstendig aktører med spisskompetanse innen ulike fag og operative tjenester.
Vi har ingen felles eierinteresser, eller andre økonomiske interesser i hverandres selskaper. 
De ulike selskapene har definerte spesialfagfelt, som de har ansvaret for.
Fordelene med samarbeidet nyter oppdragsgivere godt av, vi kjenner hverandres fagområder, kompetanse og hvilke utstyr vi har tilgjengelig. 
Likeledes har vi et samarbeid med Aquateam som er en forskningsinstitusjon, som sammen med aktørene i samarbeidet, ser på morgendagens måte å håndtere akutte utslipp til grunnmasser, ferskvann, salt og brakkvann samt VA-systemer. Metoden vil kunne redusere kostnadene til opprydding radikalt, dessuten er det langt mer klimavennlig med tanke på Co2 utslipp.

Når det haster med å ta avgjørelser

Under Hans sine herjinger fikk vi virkelig bruk for den kapasiteten vi har tilgjengelig, på et av oppdragene.
Vår store innsats bil måtte i løpet av minutter flytte fokuset fra å bare pumpe vann ut fra kjelleren i en bolig.

Brått kom det uventet mye overvann fra et svært stort område,  som fosset inn på det allerede gjennomvåte tunet. En raskt telefon til geologen som sjekket sine fagkart, en klok huseier og en innsatsleder fra PGTN som tok en raskt beslutning, berget både mulig større erosjonsskader på eiendommen og mulige strukturskader på boligen. 

Når man har hjelp av lokalbefolkning med bred kunnskap om tilgjengelige ressurser, og evne til å hive seg rundt, er mye gjort. 
Den innsatsen vi kunne gjøre med vår bil, ville ha krevd tre-fire sugebiler. Det ligger det økonomi i for oppdragsgivere. 
Bilen har 7000W strøm både 1-fas og 3-fas, flere motoriserte og høykapasitet 230V pumper, 4-500 meter slange, nødvendig arbeidslys både rundt bil og bærbart lys.