Vi styrker beredskapen

Som et resultat av en mulig vårflom styrker vi vårt beredskapstilbud, bistand ved flom og vannskader

Vår store innsatsbil blir ytterligere rigget for evakuering av vann.                                                     
Vi har også klargjort en utstyrstilhenger for å medbringe strømaggregater opptil 100Kva 230/400V. I tillegg har vi ressurser internt i samarbeidet som Geolog, Geoteknikere, Sivilingeniører i VA-teknikk, hydrogeologer og seniorrådgivere i storskade problematikk. 

Vi vil kunne stille innsatsbil med utstyr til disposisjon for lokale innsatsmannskaper, da kun bemannet med sjåfør. Alternativt vil bilen kunne bemannes med sjåfør og operatør(er).

Fremskutt beredskap. 
Til en på forhånd avtalt sum kan vi stille Innsatsbil og relevant utstyr til en lokasjon, som minimerer tiden før den kan være i aktiv innsats lokalt i deres distrikt. Om vi er i innsats ut over 8 timer, bortfaller kostnaden for fremskutt beredskap. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

   Generelle spørsmål telefon 23 17 55 00.
Vakttelefon 9192 0200 (24/7)