Velkommen til www.0200.no
Vi gir bistand ved akutt forurensning og storskade.

Ingen oppgave for stor eller for liten

Innovasjon innen miljøteknologi og storskade

www.0200.no er navnet på et formalisert samarbeid, mellom COWI Miljø og Premium Green Technologies Norway AS (PGTN). 0200.no leverer spisskompetansetjenester innen akutte miljøskader, generell forurensnings problematikk og storskade, som vann og naturskade.
Vi har tilgang til svært bredt spekter av erfarne rådgivere, innen miljø fagfeltet.  Våre vakthavende rådgivere har kunnskap om å iverksette de riktige tiltakene ved akutte utslipp. Likeledes vurdere et eventuelt spredningspotensiale og prøvetakning. Likeledes har vi mye spesialutstyr vi er alene om å tilby. I all hovedsak går dette på å redusere kostnader ved en akutt innsats etter et utslipp. En av tingene er et mobilt vannrenseanlegg, som kan tas med av vår store innsatsbil. Anlegget reduserer behovet for å deponere lett oljeholdig vann. Kostnadene ved å leie et slik anlegg et døgn, er ca. halvparten av hva en sugebil koster per time.
I tillegg slipper man kostnadene ved å deponere lett oljeholdig vann, med 5 -10 % innhold av olje. Erfaringsmessig, reduserer vi deponikostnadene med inntil 80%.

Bistand ved akutt forurensning

Vi har vakt 24/7 for operativ og rådgivende bistand ved akutte forurensninger, luktproblematikk og andre miljøproblemer

Vannskader

Ved behov for bistand som en følge av vannlekkasjer, flomproblematikk, har vi stor kapasitet på å evakuere vann, og vi kan trasnportere det langt.

Bistand etter ekstremvær

Med Geologer, hydrogeologer, marinbiologer og operativ rådgivere, er vi rede til å bistå ved alle typer skader som en følge av ekstremvær.