Utstyr til bruk ved Restverdi/Storskade

Egen pumpe, med kapasitet på 3000 l/m ved 10bar. Evakuering  rundt 1600 - 1800 l/m. Det er rikelig med slanger, grenrør og annet relevant utstyr for pumping av vann over lengre distanse. Pusteluft (2 x Dräger med 2 ekstra flaskesett) for entring av dype kummer, eller annet arbeid i oksygenfattig miljø.
Muliti-gassmåler
Diverse sperremateriell, sperrebånd, motorsager, flyttbar vinsj, skjaktler, rikelig med tauverk, sikringstau med sele, hjelmer og annet pesonlig verneutstyr, presenninger, lysutstyr. 7000W 230V 3-fas/1fas.

Utstyr på  for evakuering av vann
 • 2 x 650 l/m motorpumpe 9bar
 • 1 x 1000 l/m motorpumpe 3bar
 • 4 x 230V 300 -500l/m 3bar
 • 2 x 230V 250 l/m 3bar
 • 1 x 230V pumpe 300l/m 9bar
 • 2x Korshin 2T 230 l/3bar
 • Vanndreven EX-kapasitets
  pumpe
 • Vannsugere m/utkastpumpe
 • 400 meter slage
 • Norlås1/norlås3 og klo på alle pumper/slanger

Utstyr til bruk ved forurensninger

Utstyrt for flere oppgaver, i tillegg til det som nevnt over, har bilen mye utstyr for å iverksette avbøtende tiltak ved akutte forurensninger, luktproblematikk og behov for avgassing. 
På bilene er det midler for umiddelbar avgassing fra alle typer hydrokarbonbaserte gasser.
Dette gir en umiddelbar effekt, og hindrer antenning, gjør at forurensningen/utslippet, umiddelbar blir de-toksifisert.
Gjør olje ikke skadelig for miljø, levende organismer, dyr eller mennesker.  

Utstyr til bruk  ved akutte forurensninger.
 • Absorbenter, olje/kjemikalier, rørtamponger i ulike str.
 • Gassmålings utstyr
 • Prøvetakningsutstyr
 • Lenser laget for vassdrag
 • Skimmer  (vacuum)
 • Mellomlagrings beholder
  200l x 2
 • Splash drakter
 • Engangsdrakter
 • Pusteluft + Vernemasker
 • Sluktettere
 • m.m.

Tilleggsutstyr på tilhenger

Tilhenger kan enten tas med av Innsatsbil, eller kjøres ut sammen med den mindre vaktbilen. Det er fullt operativ som egen enhet, og kan uavhengig av innsatsbilene benyttes i som egen enhet ved innsats

Tilleggsutstyr på henger
 • 2 x motorpumpe 500l/m
 • 2 x 230V pumpetr 9bar 400l/m
 •  100 meter med ekstra slanger
 • Vannsugere m/utkastpumpe
 • Grenrør
 • Avfuktere
 • Vifter
 • Strømaggregat
 • Lysutstyr

Mobilt vannrenseanlegg/oljeutskiller

Plassert på tilhenger, har vi det eneste vannrenseanlegget med innebygde skimmere. Sammen med overløpsskimmer, vacuumskimmer eller egnet pumpe, er dette et uvurdelig hjelpemiddel for å redusere behovet for deponering.
Hele anlegget kan trekkes av personbil, eller av innsatsbilene. 
Utskilt olje, ledes fra skimmerene til egne tanker på plassert på utsiden. 
Utskilleren har innebygd frostsikring, slanger både inn og ut kan frostsikres. Eget prøvetakningskammer.