Vi har utvidet både kapasitet og tilgang til førstehjelpstjenester, ved vannskader, naturskader, flom  samt ved  forurensende utslipp.

Våre geologer, hydrologer og annet miljøfaglige og operativepersonell, er alltid klare til å kunne gi bistand.
Nå har vi oppgradert den operative siden av vårt bistandstilbud. Etter uværet Hans og det påfølgende styrtregnet noen uker etter sist år, besluttet de selskap vi samarbeider med, at vi samler alle våre ressurser under produktnavnet www.0200.no

Vi har nå betydeleg mer ressurser, når det kommer til førstehjelp etter vann og naturskader. Ofte har vi håndtert flere boligere/bygninger i samme området med en og samme innsatstsbil. Dette fordi vi har valgt å ha store enheter, med tungt utstyr.  Vi medbringer nødvendig strøm for å iverksette tiltak, samt at vi kan ta med oss ytterligere aggregater, med kapasitet opptil 100kva 400V/230V (om nødvendig flere aggregater).

Når naturen setter inn sine krefter, er ofte ventetiden lang for skadelidende, unødvendig lang. Når naturkreftene slår på strortromma, og viser sin vrede, eller om det er masive vannskader, kan vi med våre tungt utstyrte enheter, gi nødvendig førtshåndsbistand.
Vi kan evakuere store vannmengder, vi kan om nødvendig påbegynne tørking av bygg inntil skadesaneringsbransjen overtar. Vår kompetanse er å raskt få vannet bort, eller iverksette tiltak for å minimere vannskade m.m.

Se vår Innsatsbiler her: www.0200.no/innsatsbiler  

Vi dekker nå det meste av Østlandet, fra Lillehammer, til Agder fylkene
Luktproblematikk som en følge av kloakk, olje, andre luktkilder er problemstillinger vi raskt kan løse med en produktserie som re-lanseres i Norge (benyttet av skadesaneringsbransjen tidligere, før bytte av importør).
Det gir umiddelbar og varig effekt. Produktserien er også utvidet til å ha muligheter for raskt å avgasse bygg/rom etter brann.

Ved nauturskader, kan våre geologer og hydrologer, gjøre de første vurderingene på utsatte områder. 
Ta kontakt for ytterligere informasjon