Hva/Hvem er 0200.no

Vi er et formalisert samarbeid mellom selskapene COWI, Dansk Miljørådgivning og Geoteknikk AS (DMR) og
Premium Green Technologies Norway AS (PGTN). 
Vår felles visjon er å gi oppdragsgivere kvalitetstjenester og innovative tjenester innen Miljø og Storskade, både rådgivende og operativt.  Det innebærer at vi uansett type forurensning, akutt eller gammel forurensning det må ryddes opp i, får du rådgivere og operativt personell med spisskompetanse på nettopp din problemstilling. For deg som oppdragsgiver er det en trygghet. 

Vannskade og skader etter ekstremvær er et annet satsningsområde. Vi har spesielt fokus på de store skadene som skader etter flom, styrtregn og ekstremvær for øvrig. Med vår store innsatsbil (se egen side) har vi stor kapasitet på en rekke tjenester.

PGTN

Den minste aktøren i samarbeidet. Vi har den operative funksjonen i samarbeidet, selv om vi har knyttet til oss egne geologer. Vi har en rekke produkter som er miljøinnovative, noe som nå skaper muligheter for raskere sanering og en dramatisk reduksjon i avfall etter utslipp av forurensende stoffer.  Likeledes har vi satt et fokus på bistand etter større hendelser som vannskader og skader som en følge av ekstremvær. Vi tar også hånd om den døgnbemannede vakttelefonen til samarbeidet

COWI

COWI har totalt 20 kontorer i Norge, noe som gjør at det er stor sannsynlighet for at de er ikke langt fra der et problem oppstår. COWI dekker alle tjenester innen forurensning, VA-segmentet med mer. Med COWI på laget har vi nødvendig kompetanse tilgjengelig raskt.

Dansk Miljørådgivning

Informasjon kommer