Hva/Hvem er 0200.no

0200.no er produktnavnet til samarbeidet mellom COWI og Premium Green Technologies Norway AS (PGTN). Vår  visjon er å gi oppdragsgivere kvalitetstjenester og innovative tjenester innen Miljø og Storskade, både rådgivende og operativt. 
Det innebærer at vi uansett type forurensning, akutt eller gammel forurensning det må ryddes opp i, får du rådgivere og operativt personell med spisskompetanse på nettopp din problemstilling. For deg som oppdragsgiver er det en trygghet. 

Vannskade og skader etter ekstremvær er et annet operativt satsningsområde. Vi har spesielt fokus på de store skadene som skader etter flom, styrtregn og ekstremvær for øvrig. Med vår store innsatsbil (se egen side) har vi stor kapasitet på en rekke tjenester.

PGTN

 Geologer, Geoteknikere, Hydrologer og operative rådgiver er klare til å gi bistand. Vi vil bestrebe oss for å gi den hjelpen som er nødvendig fra A til Å. Sammen med forskningsstiftelsen Aquateam, ser vi på helt nye metoder å håndtere forurensninger. 

Med nyutviklet utstyr og metoder, kan vi spare oppdragsgivere for store beløp ved en saneringsaksjon. 
Vår Innsatsbil er spekket med utstyr for å kunne gi bistand ved akutte forurensninger, større vannskader og skade som en følge av ekstremvær.