Vårløsningen og flomsesongen nærmer seg

Med uværet Hans frisk i minne, har vi i år endret litt på standard oppsette på våre innsatsbiler. Vi har anskaffet flere pumper med kapasitet, utstyrt tilhengere med utstyr som ekstra slanger, eksgtra strømaggregater, lys, avfuktere, vifter m.m. Tilhengerene kan være selvstendig innsatsenheter om det er samtidighet i oppdragene. 

Vi har basert våre innsatsbiler på tidligere mannskapsbiler (brannbiler). Bakgrunn for dette er at vi tar oppdrag over hele landet sør for Norland Fylke. Uansett hvor vi er, er det et lokalt brannvesen.
De har nesten alltid vært eller er i aksjon når vi kommer. Vårt utstyr er kompatibelt med brannvesenets (pumper/slanger m.m.). Om vi har behov for eksempelvis mer slanger, kan vi låne av de. Der hvor vi kan risikere å pumpe forurenset vann, vil vi kjøpe nye slanger til brannvesenet, via vår samarbeidspartner Braco.

De bilene vi har, er godt vedlikeholdt, og de har som regel svært lav kilometer. Dette i sammen med at vi på mange oppdrag har behov for vann (ved sanering av forurensninger), har vi med våre innsatsbiler nødvendig kapasitet til å frakte vannet, i all den tid de har vanntanker.
Når vi sanerer, må vi benytte stedseget vann, da vi trenger de naturlige mikroorganismene fra åpen vannkilde. Dette får man ikke ved å hente vann fra kum/hydrant eller annen offentlig vannforsyning.

Innsatsbil

De fleste oppdrag har behov for ulike innsatsmetoder. Enten det er akutte forurensninger eller vann/naturskade. Vi har siden 2004, benyttet innsatsbiler, som er utstyrt for å løse det oppdrag vi får. Dette uten å måtte hente egnet utstyr på lager etc. 
Vi har alt samlet på en og samme bil.  Trenger man mer utstyr enn hva bilene har, kobler vi bare på tilhengere, som står ferdig pakket, med mer pumper, avfuktere, vifter, slanger mer strøm osv.

Ved å kunne evekuere store vannmengder raskt, reduserer vi skadeomfang på bygninger og infrastruktur. 
Samtidig kan vi forebygge skader, ved å ha kapasitet til å holde vannstanden ned, så lenge det fortsetter å trenge vann inn. 

Litt om utstyret på de stor Innsattsbil

Stor pumpekapasitet. egen pumpe, motorpumper og 230V kapasitetspumper. 
Vi kan evakuere omlag 5000 liter vann per minutt (ved maksimal utnyttelese). I tillegg kan bilens egen pumpe evakuere rundt 1800 l/m. 
Vi har muligheter for å pumpe vannet svært langt. Det er omlag 400 meter slange, også dette kan forlenges da vi har tilgang til ytterligere slanger.
På tilhengerene har vi mer pumper, slanger, lys, strøm
avfuktere, vifter, og fuktmålingsutstyr.

I tilleg har vi presenninger, rikelig med tauverk, motorsager, vinsj, sjaktler m.m.
For detaljert oversikt følg link under.
utstyr på innsatsbil (0200.no)

Egen strømforsyning til å gi nødvendig strøm vannsugere,  lys, 230V pumper +++.
I tillegg har vi tilgang til tilhengeraggregater opp til 110Kva 400V/230V.