Bistandstjenester for kommuner og andre offentlige aktører.

Hva er beredskap?

Beredskap er å være forberedt på det utenkelige! Når det utenkelig skjer, skal du være klar.

I 2023 var uværet Hans, for mange det utenkelige.
Alle kommuner har planverk, forankret i ulike ROS analyser, samt basert på erfaringer.
Kommunene har ressurser som brannvesen, teknisk tjenester, m.fl. Uansett hvilke planverk man besitter, vil behovet for ekstra ressurser kunne melde seg. Det er der de private aktørene kommer inn.

Vi kan bidra med tilleggsressurer, for å begrense omfang av skade.  Ofte er det lokalt nok personell, men ikke tilstrekkelig utstyr. Vi har utstyret, og vi stiller det til disposisjon, enten med operatør/sjåfør av bilen, eller med ytterligere hender.  Se hva vi har på innsatsbilene  utstyr på innsatsbil (0200.no)

Ved hendelser, hvor oppdrag står i kø hos det lokale brannvesen og beboere ringer  for å få bistand, kan vårt telefonnummer oppgis for bistand.
Vi forholder oss til skadelidende og deres forsikringsselskap, vi besørger selv for oppgjør direkte med det enkelte forsikringsselskap. Dette uavhengig om det er privatbolig eller næringsbygg. 

Noe vi er alene om å tilby som privataktør, er ressursforflytning. Noe som kan være aktuelt når det er meldt ekstremvær, styrtregn eller lignende.  Forflytning av våre ressurser, gjør at vi raskere kan settes i innsats, om det er forventet at behovet vil dukke opp. For mer informasjon om dette tilbudet se link under, eller ta kontakt med oss.
 www.0200.no/ressursforflyning                                                                


Natur og storskade.

Ofte medfører ekstremvær vannmasser, men det kan også medføre trevelt, strømutfall, skader på bygg, infrastruktur m.m.
Vi har samlet det vi trenger av utstyr i en og samme enhet. En stor innsatsbil, med mye utstyr. Fordelen er åpenbar, vi har en enhet som raskt kan settes inn, uansett problematikk. Vi kan påta oss å fjerne trær  som truer/sperrer infrastruktur.