Ressursforflytning

For offentlige aktører og forsikringselskaper, har vi et tilbud om forflytning av ressurser, når det er forventet at man vil kunne få behov for bistand. Dette vil kunne være ved varslede hendelser som ekstremvær, flom o.l.
Hensikten er å kunne komme i innsats tidligere, enn når vi er stasjonert ved vår base. 
Vi vil da kunne flytte Innsatsbil med nødvendig tilleggsutstyr på tilhenger til et gitt sted, slik at vi er nærmere det område hvor det forventes at det vil bli et behov. 
Ressursforflytningen har en fast pris, litt avhengig av hva man skal ha med av utstyr.
Vi kan enten komme med kun sjåfør, og stille bilens utstyr tilgjengelig for lokale mannskaper, eller vi kan komme med ekstra peronell.

For brannvesen kan vi, ved langvarig skogbrann, etablere fyllepunkt(er) for brannvesenet egne kjøretøy. Fordelene er at vi raskt kan re-gruppere oss, for forflytning til andre steder, det er behov for å danne fyllepunkter. En av våre biler er terenggående med høy bakkeklaring.

Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Ved hendelser som
  • Fare for flom
  • Meldt ekstremvær
  • Meldt styrtregn.
  • Fare for utfall av strøm
  • Andre forhold som krever bistand.