Førstehjelp ved storskade og skader etter ekstremvær.

Beredskapssamarbeidet 0200.no er et produktnavn på et formalisert samarbeide, mellom selskaper som har ulik spisskompetanse, innen miljøfag, håndtverkerfag og selskap med beredskap innen akuttforurensning og storskade. 
Vi er IKKE noe skadesaneringsselskap, men vi kan være den ekstra ressursen når naturen viser sin vrede, eller ved masive vannskader. 
Vårt kjerneområde er førstehjelp, hvor behovet for store ressurser er nødvendig. Vi har valgt å ha store innsatsbiler (tunge kjøretøy). De har stor kapasitet for evakuering av vann, utstyr for å iverksette avbøtende tiltak ved akutte forurensninger. Bilene har motoriserte pumper, 230V kapasitetspumper, rikelig med slanger (ca 400 meter på bilene,) tilstrekkelig med strøm og skjøtekabler, for drift av pumper lys m.m.
I tillegg kan vi ta med aggregater opptil 100Kva 400V/230V.